Zboží

Značka

  Akční nabídka !

  Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

  Úplné znění vyhlášky naleznete zde: http://www.rybsvaz.cz/download/aktuality/userfiles/00000319/files/197_2004.pdf

   

  Doslova citujeme znění z oficiálních stráne Českého rybářského svazu – www.rybsvaz.cz:

   

  „Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

   

  Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):

  • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
  • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
  • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

  Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě uvedena původní úprava.

   

  David Zdvořáček, právník Rady“

   

  Zpracoval: David Havlíček


  Akční nabídka !